İLETİŞİM NEDİR?

Tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak insanın, varlığını bildirmek ve varlığının farkındalığının kendisine bildirilmesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç içindeki insan, sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına

kaçınılmaz olarak başvurur. Kendisini tanıması, tanıtması ve kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemli rol oynar. Düşünürken, konuşurken, yazarken, dinlerken sürekli olarak, sembollerden oluşan dili kullanmaktayız.

İletişim Araçları:

Bilişsel iletişim araçları: Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleştirilen, bireysel veya toplu iletişim araçlarıdır: E-postalar, Web kameralar, Messengerlar, Chatler, Formlar, Bloglar, vs.

Görsel-İşitsel iletişim araçları: Göz ve Kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini kullanan, iletişim araçlarıdır: Radyo, Tv, Sinema vs.

Telekomünikasyon iletişim araçları: Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır: Cep telefon, Telefon, Faks vs.

Kali-Grafik iletişim araçları: Yazı ve çizi ile oluşturularak formatlandırılan ve basım – yayım araçları ile yapılan iletişimdir: Gazete, Dergi, Afiş, El ilanı, Mektup, Not, Kitap vs.

Organizasyon iletişim araçları: Ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen , kişi veya topluma aktarılacak mesajları tanıtım – eğlence – eğitim – gezme – tüketme adına ileten etkinliklerin sağladığı iletişimin araçlarıdır: Fuarlar, Defileler, Konferanslar, vs.

Sanatsal iletişim araçları: ister plastik, ister estetik olsun hertürlü sanat faaliyeti veya sanatcı ile sağlanacak iletişimin araçlarıdır: Resim, Dans, Müzik, Sergi, Konser, Tiyatro, Heykel, Animasyon, vs.