DÜNYADA NE KADAR İŞSİZ VAR?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017 Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunu yayınladı. Rapora göre ILO, 2017`de küresel seviyede işsiz sayısının geçen yıla göre 3,4 milyon artarak 201 milyona ulaştığını duyurdu. Raporda özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dünya genelindeki istihdamda hayati rol oynadığı vurgulandı. Buna göre, 2003-2016`da KOBİ`lerde tam zamanlı çalışan sayısı neredeyseikiyekatlandı ve KOBİ`lerin toplam istihdamdaki payı yüzde 31`den yüzde 35`e yükseldi. Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ`ler toplam istihdamın yüzde 52`sini oluştururken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41 ve yükselen ekonomilerde ise yüzde 34 olarak gerçekleşti. ILO, küresel işsizlik oranının 2017`de yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğine işaret ederek bu oranın kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulundu. Raporda, 2016`da özel sektörün dünya çapında 2,8 milyar kişiyi istihdam ettiği ve toplam istihdamın yüzde 87`sini temsil ettiği aktarıldı. Raporda ayrıca, son yıllardaki tüm ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ülkelerde yaklaşık 780 milyon işçinin halen aşırı veya orta derecede yoksulluk koşullarında yaşadığı kaydedildi.